DOBRO, LEPO I RUŽNO: KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU TELESNE LEPOTE U MAKEDONSKOJ TRADICIJSKOJ KULTURI

Ilina Jakimovska

Apstrakt: Kombinujući sociobiološke, antropološke i filozofske teorijske pristupe sa etnografskim podacima iz Makedonije, u ovom članku učinjen je pokušaj da se pronađu relevantni kriterijumi za ocenjivanje telesne lepote u okvirima makedonske tradicijske kulture.

Ključne reči: telo, lepota, Makedonija, usmena narodna tradicija, socio-biologija, antropologija, etnologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 5 (5), pp. 65-81