Fudbal i film: Drug pretsednik – centarfor

Ivan Kovačević

Apstrakt: Članak predstavlja prvi u budućem nizu tekstova o fudbalu na filmu i u TV serijama u Jugoslaviji (Srbiji i Hrvatskoj). Film Drug pretsednik – centarfor iz 1960. godine, u režiji Žorža Skrigina, žanrovski određen kao “filmska humoreska”, razgranata je i isprepletena priča o malom provincijskom gradu. Okosnice priče sačinjavaju proslava godišnjice zemljoradničke zadruge i važna fudbalska utakmica koju igra lokalni tim. Kroz ova dva narativna toka film govori o izmišljanju tradicije, modernizaciji i industrijalizaciji, odevanju, umetnosti, popularnoj muzici, a elementi ljubavne komedije i zaplet oko fudbalske utakmice predstavljaju medije kroz koje se saopštavaju i ocenjuju pojave u srpskoj varošici i šire, u društvu, krajem 50-ih godina dvadesetog veka.

Ključne reči: antropologija, fudbal, film, srpska varoš, 1950-e, izmišljanje tradicije, moderna umetnost, odevanje, crkva

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (3), pp. 743-763