POSTKULTURNI UDARAC U VERNIKEOVU ZONU

Ivan Kovačević

Apstrakt: Postkulturna ''antropologija'' u svojim programskim tekstovima predstavlja salatu antropoloških i neantropoloških (literarno-teorijskih i filozofskih) pojmova kojima se nastoji dobiti nepripadajući karakter dubokosmislenosti. Egzegetska analiza jednog postkulturnog stava pokazuje da unutar njega ne postoji minimalna koherencija misli, kao i da se prema spolja, prema antropologiji, odnosi na` nom imputiranja, tj. ocenama stanja koje nužno ne respondiraju sa antropološkom praksom.

Ključne reči: postkulturna antropologija, egzotizacija, homogenizacija, reprezentacija, reifikacija, Najdžel Raport.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 5 (5), pp. 55-64