"ЖИВОТ" ЈЕДНОГ РИТУАЛА

Danijel Sinani

Apstrakt: Рад се бави процесима наслеђивања и преношења ритуалних улога и статуса у русаљском ритуалу. Даје се тумачење разлога и начина за његово брзо ширење и прихватање у суседним областима; анализирају се разлози и околности у којима је ритуал почео да губи на значају и престао да се одиграва у својој најкарактеристичнијој форми.

Ključne reči: русаљски ритуал, преношење улога, ширење ритуала, квантитативна редукција, дегенерација

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 75-87