Neo – paganizam Ruperta Bruka

Tomislav M. Pavlović

Apstrakt: Ovaj rad predstavlja osvrt na onaj deo poetskog korpusa engleskog „ratnog“ pesnika Ruperta Bruka kojeg karakteriše paganska simbolika. Književni trendovi koji su zavladali nakon pesnikove rane smrti uticali su da pomenute pesme ostanu u zasenku Brukovih antologijskih „ratnih” stihova. Naše razmatranje prevashodno teži da pesnika predstavi kao stvaraoca zagonetnog senzibiliteta i zato polazi od dugo prećutkivane činjenice da je Bruk pripadao takozvanim grančesterskim neo – paganima. Nakon toga analiziraju se pesnička ostvarenjа počev od onih koja sadrže jednostavniju simboliku da bi se potom analiza usmerila na dela koja karakteriše neobična, kompleksna slikovnost utemeljena u paganskim religijama drevnih naroda. Posebna pažnja posvećena je pesmama u kojima Bruk ostvaruje dijalektičku fuziju međusobno isključivih paganskih i hrišćanskih simbola kao i onima u kojima Brukova religiozna posvećenost apsolutno dominira.

Ključne reči: neo-paganizam, hrišćanstvo, sveti gaj, mistika, boginja, Novi zavet, voda, kult, animalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (2), pp. 487–506