Novi život na „malom ekranu“ i oko njega: počeci televizije u socijalističkoj Jugoslaviji (1955–1970)

Ildiko Erdei

Apstrakt: Od kada je televizija institucionalno zaživela u socijalističkoj Jugoslaviji, krajem 50-ih godina, ona je bila blisko povezana s idejom „novog života“ u socijalističkom društvu. Kao nova tehnologija, kao moderni objekt u savremenom domaćinstvu i kao medij koji je omogućavao prenošenje poželjnih sadržaja za stvaranje socijalističkih građana i oblikovao modele socijalističke „kulturnosti“ i zabave, televizija predstavlja prvorazredni poligon za izučavanje transformacija društva i kulture u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji, kao i u ostalim delovima Evrope i sveta. Oslanjajući se na nekoliko ključnih izvora građe, memoarskog karaktera, koji govore o istorijatu televizije iz ugla njenih stvaralaca i šireg kruga sa njom povezanih stručnjaka, u radu nastojim da bliže osvetlim dinamičnost procesa uvođenja televizije u jugoslovensko društvo, nedoumice, nedorečenosti i napetosti koje je ova nova tehnologija – istovremeno proizvod i posrednik modernosti – nosila sa sobom. Posebna pažnja je posvećena odnosu između televizije kao tehnologije i televizije kao medija masovne komunikacije, koji je kao trajna napetost između delova „tehnike“ i „programske redakcije“, obeležila početke televizije u Jugoslaviji, kao i o ulozi televizije u svakodnevnom životu.

Ključne reči: televizija, socijalizam, Jugoslavija, modernost, svakodnevni život

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (2), pp. 405-426