НАЦИОНАЛИЗАМ ХРВАТСКИХ КОМУНИСТА У ВРЕМЕ "МАСПОКА"

Vladimir Ribić

Apstrakt: У оквиру "Маспока", формирале су се две групе носилаца његових идеја: државно и партијско руководство Хрватске и хрватски националисти који су деловали у сфери цивилног друштва. Лидери "Маспока" су свој легитимитет заснивали на националистичкој мобилизацији најшире јавности. Национална политика југословенских комуниста, доктрина самоуправљања, као и јачање европских и глобалних тржишних интеграција представљали су повољне структурне услове за успон хрватског национализма.

Ključne reči: "Маспок", национализам, СК Хрватске

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 54-74