Planiranje primene metoda posmatranja u društvenim naukama

Vladimir Ilić

Apstrakt: Tekst se bavi problemima pri planiranju primene metoda posmatranja kao osnovnog postupka za prikupljanje podataka. Ovde su uključeni određivanje cilja, teorijska i operacionalna razrada plana istraživanja i prikupljanje početne evidencije iz drugih izvora podataka koja može da posluži za uspešno planiranje istraživanja pretežno zasnovanog na posmatranju. U prvom odeljku teksta ukazuje se na neopravdano prenaglašavanje razlika između učesničkih i ne-učesničkih oblika posmatranja pri njegovom planiranju. U drugom odeljku pokazuje se mogućnost primene drugih izvora i načina prikupljanja podataka pri planiranju posmatranja. Posebna pažnja posvećena je ulozi razgovora i sekvencijalnoj analizi. U trećem odeljku posebno se razmatraju pitanja pripreme analize dobijenih podataka pri planiranju posmatranja. U četvrtom odeljku pokazuju se specifičnosti planiranja posmatranja u zavisnosti od prirode podataka. Razmatra se i konkretizacija plana posmatranja, uključujući izbor dimenzija, mesta i vremena za izvođenje posmatranja i pozicioniranja jednog ili više posmatrača. U petom odeljku sažeto se ukazuje na neke predloge vezane za obuku posmatrača. Zaključni odeljak teksta bavi se planiranjem u toku samog posmatranja, sa osvrtom na utemeljenu teoriju.

Ključne reči: planiranje posmatranja, učesničko i ne-učesničko posmatranje, sekvencijalna analiza, utemeljena teorija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (2), pp. 289-309