Најновија истраживања старих заната у Ваљеву

Gordana Pajić

Apstrakt: Након краћег прегледа развоја занатске делатности у Ваљеву, у раду се говори о значају и начину на који Ваљевски музеј баштини занате као сегмент нематеријалног културног наслеђа. Најновије истраживање старих заната један је од начина да се они сачувају. У овом раду су представљени казанџијски и пекарски занат.

Ključne reči: музеј, ново истраживање, казанџије, пекари

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 159-167