Игранка као структурисана друштвена активност

Marija Delić

Apstrakt: Овај рад се бави игранком као друштвеним феноменом, праћеним у временском периоду од последњих деценија XIX века до почетка Другог светског рата, у Јагодини, као и значајем функције коју је имала у одређеним социоекономским и политичким системима. Игранка ће бити посматрана као структурисана активност која се одвија кроз временске, локативне, персоналне аспекте у одређеном друштвеном и социјалном контексту.

Ključne reči: време, место, учесници, играчки репертоар, Јагодина, крај XIX века, XX век

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 137-155