„Зора“: мањинска друштва Срба у Темишвару

Mirjana Pavlović

Apstrakt: У раду се разматра развој различитих типова мањинских организација (пeвачко друштво, фолклорно друштво, хор), насталих у различитим временским периодима, у оквиру заједнице Срба у Темишвару, али под заједничким и симболичким називом „Зора“. Анализа је усмерана на улогу тих друштава у очувању различитих сегмената културе, а самим тим и етницитета заједнице, али и на њеном представљању у оквирима ширег мултиетничког друштва Темишвара, па и матице.

Ključne reči: мањинска друштва, етницитет, Срби у Темишвару

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 85-97