Немачко удружење Велики Бечкерек: генератор ревитализације немства у Зрењанину

Aleksandar Krel

Apstrakt: Овај рад представља један од резултата вишегодишњег истраживања етничког идентитета Немаца у Војводини. У њему се, на основу анализе прикупљене емпиријске грађе, приказује покушај обнављања и оживљавања етничког и културног идентитета Немаца у Зрењанину и његовој околини. Обнављање немства у овом банатском месту у потпуности се поклапа са оснивањем и деловањем „Немачког удружења Велики Бечкерек“. У раду је приказана улога коју је поменуто удружење одиграло у процесу трансформације идентитетске стратегије Немаца у Зрењанину и околини, током последње две деценије. Истовремено, у овом раду, анализирају се модалитети којима ово локално немачко удружење настоји да очува и оживи поједине елементе сопствених етничких и културних посебности.

Ključne reči: Војводина, Банат, Зрењанин, Немци, „Немачко удружење велики Бечкерек“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 13 (24), pp. 25-44