HEGEMONI MASKULINITET U MUŠKIM ZATVORIMA U SRBIJI

Biljana Anđelković

Apstrakt: Polazeći sa stanovišta da ne postoji jedan već više različitih tipova ili oblika maskuliniteta u svakom društvu, u radu se bavim mogućnostima primene koncepta hegemonog maskuliniteta na društvene odnose u muškim zatvorima u Srbiji. U radu sam pokušala da definišem odnose između osuđenika analizirajući njihovu upotrebu nekoliko izvora moći (ekonomskih, psihofizičkih, kriminogenih) koje sam prilikom proučavanja populacije osuđenika prepoznala uz pomoć hegemonog maskuliniteta kao analitičkog sredstva. Tokom te analize neminovno je bilo osvrnuti se i na odnos između hegemonog maskuliniteta i hipermaskuliniteta. Analizirana je građa sakupljena intervjuima u kazneno-popravnom zavodu u Zabeli tokom 2010. godine, kao i građa dobijena iz intervjua sa bivšim osuđenicima kazneno-popravnog zavoda u Nišu tokom 2014. godine.

Ključne reči: hegemoni maskulinitet, hipermaskulinitet, subordinirani maskulinitet, osuđenici, zatvori

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2015, no. 15 (1), pp. 49-70