ČITANJE NAUČNE FANTASTIKE I (KAO) ETNOGRAFIJE, ILI OBRNUTO

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: O prirodi etnografskog teksta napisan je – tokom posednjih decenija 20. veka – ogroman broj radova. Isto toliko su se autori, teoretičari književnosti i kulture, bavili problematizacijom SF žanra i njegovim smeštanjem u socijalni i kulturno-politički kontekst. Međutim, veze između antropološkog i SF teksta na nivou koncepata, teorija i metanarativa uglavnom nisu razmatrane. Cilj ovog rada je razumevanje SF literature kao vrste antropološkog teksta, na osnovu analize (mogućnosti) recepcije antropoloških i SF tekstova od strane ne-stručne (ne-antropološke) publike, kao i implikacija koje iz toga slede.

Ključne reči: antropologija, sciense fiction, žanr, tekst

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 19-33