Извештај с округлог стола „Уметност као пут социјализације особа с инвалидитетом“

Mirjana Kraguljac Ilić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 215-218