Хроника поводом научног скупа „Етнос, религија и идентитет: научни скуп у част Душана Бандића“, одржаног 11. и 12. априла 2014. године на Филозофском факултету у Београду

Nevena Milanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 207-210