О ПИСАЊУ ИСТОРИЈЕ АНТРОПОЛОГИЈЕ КРАЈА ДВАДЕСЕТОГ И ПОЧЕТКА ДВАДЕСЕТ ПРВОГ ВЕКА

Ivan Kovačević

Apstrakt: Успутни прегледи историје антропологије често олако квалификују последњих неколико деценија антропологије у свету узимајући периферан и краткотрајан постмодернистички упад у антропологију као преломни тренутак. Егзегетска анализа једног таквог текста показује да се ради о покушају ''накнадне победе писањем историје'', а не о историји дисциплине те да такво, лаконско, квалификовање датог периода може збунити будуће генерације антрополога којe ће поверовати да је ''Writing Culture'' донела ишта вредно помена.

Ključne reči: историја антропологије, постмодернизам, идентитет, мултикултурализам, Милош Миленковић

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 6 (6), pp. 9-18