Културно наслеђе, стваралаштво и културна партиципација – подстицаји за лонгитудинално истраживање

Maša Vukanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 153-160