Једноделна брвнара у Великом Крчмару

Milica Tomić

Apstrakt: Изградња брвнара у Србији започиње почетком XIX века. Реч је о грађевинама једноставне конструкције и најчешће једноделне основе. Данас је сачуван мали број најстаријих брвнара, некада уобичајеног облика станишта за већи део Србије. Као и већина објеката народног градитељства, једноделне брвнаре се данас ретко могу наћи неизмењене у односу на стање из периода када су грађене. На територији општине Рача, кућа брвнара у Великом Крчмару једини је пример овог типа куће, са очуваним аутентичним детаљима.

Ključne reči: једноделна брвнара, Велико Крчмаре, талпе, народно градитељство

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 141-152