Друмска механа треће класе у селу Годовик код Пожеге из 1900. године – између вернакуларне и академске архитектуре

Duško Kuzović

Apstrakt: У првој половини 19. века у Србији, механе су радиле у објектима саграђеним у периоду османске окупације. Да би увела стандардизацију у угоститељству, уједначила квалитет услуга и осавременила објекте, државна управа у Србији је донела 1861. године Уредбу о механама. Уредбом су уведени правни, урбанистички и архитектонски прописи које мора да испуни сваки постојећи и новопланирани угоститељски објекат у Србији. У овом раду се анализира законска регулатива и два пројекта друмске механе треће класе сачувана у селу Годовик код Пожеге.

Ključne reči: архитектура механа, друмска механа, механа треће класе, Уредба о механама

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 121-140