Промене у обичајној пракси на примеру побратимстваа

Nataša Nikolić

Apstrakt: У раду се разматра један од видова вештачког сродства – побратимство, које обухвата систем друштвених односа који су у рангу крвног сродства. Побратимство има егзогамни карактер, јер обавезује најближе сроднике и временски је ограничено на учеснике ритуала и њихове најближе (неколико генерација, а потом се губи). Ритуално створени односи формирају непостојеће, а потребне везе које омогућавају вршење ритуалних функција у будућности. Као централна вредност духовног сродства истиче се поштовање личности с којом се ступа у вештачки сроднички однос. У раду су представљени разлози успостављања побратимских односа, начини вршења обреда, народна веровања и промене у обредној пракси које настају од половине 20. века, а нарочито од краја 80-их година.

Ključne reči: побратимство, Крагујевац, промене у обредној прак- си, црквена забрана, истополно вештачко сродство

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 89-106