Културна биографија мијачке ношње

Violeta Cvetanoska

Apstrakt: Мијачка ношња је до сада истраживана у неколико наврата, међутим у досадашњим истраживањима није било речи о њеној културној биографији. У овом раду покушала сам да, на примеру македонске ношње села Галичник, идентификујем друштвене групе које мијачку ношњу класификују и рекласификују на различите начине, односно групе које ову ношњу сматрају јединственом и оне које је излажу процесу комодитизације. Резултати истраживања су показали да једна група испитаника мијачку ношњу сматра јединственом и посебном, док је друга група, силом економских прилика, отпочела процес комодитизације ове ношње.

Ključne reči: културна биографија, мијачка ношња, Галичник

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2014, no. 78 (78), pp. 57-87