MUZIKA KAO NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE

Marija Ristivojević

Apstrakt: Intenzivni kulturni kontakti i pokretljivost ljudi na globalnom nivou tokom poslednjih decenija uticali su na formiranje rasprostranjenog stava da globalizacija nepovoljno i neminovno utiče na opstanak lokalnih kulturnih identiteta. Stoga se i inicijative za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa mogu posmatrati u kontekstu isticanja važnosti prepoznavanja i očuvanja različitosti u svim kulturnim sferama. Kako muzika predstavlja jedno od sredstava komunikacije i identifikacije kako pojedinaca, tako i zajednica na različitim nivoima, namera mi je da u okvirima antropološke teorije sagledam aspekte na osnovu kojih muzika može biti prepoznata kao vid nematerijalne kulturne baštine.

Ključne reči: muzika, kulturni identiteti, autentičnost, kulturna komunikacija, nematerijalno kulturno nasleđe, antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (3), pp. 135-142