РЕЛИГИОЗНОСТ И ПОИМАЊЕ ЗРЕЛОСТИ РЕЛИГИОЗНОСТИ КОД ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ ЗАТВОРА

Andrijana Maksimović Safuadan Plojović

Apstrakt: Предмет овог рада је религиозност и поимања зрелости религиозности кроз религиозна уверења и практиковање вере, код припадника националних мањина који се налазе на издржавању казне затвора у пеналним установама Републике Србије. Интринзично религиозни појединци исказују већи ступањ емпатичности према другим људима и спремности на пружање помоћи другим људима. Код интринзичних верника је присутна идеолошка и ритуална компонента религиозности. Појединци код којих постоји интринзична орјентација искрено верују у наук своје вере, а њихова религиозна пракса извире из дубоких унутарњих уверења. Мање практиковање вере је одлика зрелости религиозности појединца.

Ključne reči: националне мањине, религиозност, зрелост религиозности, осуђена лица, затвор

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (3), pp. 119-134