O OSOBENOSTIMA ANTROPOLOŠKOG PRISTUPA ADOLESCENCIJI

Sofija Petković

Apstrakt: U ovom radu ću ukazati na različite teorijske pristupe konceptu adolescencije. Ponudiću kratat istorijski pregled kako je, počevši od prve polovine 20. veka izgledao i kako je tekao proces konstituisanja adolescencije kao predmeta naučnog istraživanja.Upoređujući osobenosti antropološkog pristupa sa pristupima razvijenim u prirodnim i društvenim naukama, ovaj rad ukazuje na specifičnosti antropološkog pristupa u odnosu na druge naučne discipline čiji su predmet istraživanja i čija su bitna istraživačka pitanja takođe različiti aspekti adolescencije, kao i odrastanje uopšte.

Ključne reči: adolescencija, odrastanje, esencijalizam i prirodne nauke, antropološki pristup adolescenciji

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (3), pp. 93-118