POST-MORTEM TREPANACIJA NA PRIMERU SAHRANA IZ KASNOG BRONZANOG DOBA I GVOZDENOG DOBA SA JERMENSKE VISORAVNI

Anahit Yu. Khurdaverdyan

Apstrakt: Prema klasifikaciji trepanacija koju koriste savremeni paleopatolozi, jedna grupa uključuje ritualne operacije. U preistorijskoj Evropi trepanacije nakon smrti su vršene u cilju pravljenja amajlija od kostiju ljudske lobanje, dok su u Centralnoj Aziji post-mortem operacije bile u vezi sa običajima sahranjivanja, uključujući tu i balsamovanje i mumifikaciju. Kraniološki materijali u ovoj studiji datovani su na kraj kasnog bronzanog doba i rano gvozdeno doba, i potiču sa jezera Sevan (Jermenija). Od 4 serije u kojima je ukupno bilo 88 lobanja, identifikovano je 9 lobanja koje su bile trepanirane pre nego što je meko tkivo nestalo. Lezije, razvrstane prema mestu i veličini, otkrile su 5 osnovnih tipova.

Ključne reči: Jermenska visoravan, običaji o sahranjivanju, post-mortem trepanacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (3), pp. 75-91