Допринос студија перформанса изучавању регионалне популарне музике. "Тамбурица фест" као извођење

Marija Dumnić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 12 (23), pp. 93-104