Materinstvo: prirodni zakon ili sociokulturni konstrukt?

Anđa Srdić

Apstrakt: Neprestana interakcija licnog iskustva i sociokulturnih normi doprinosi stvaranju novih i reprodukovanju postojecih koncepata materinstva. Uticaj razlicitih istorijskih okolnosti, feministicka misao i razvoj medicinskih i društvenih nauka su samo neki od elemenata kroz koje se obrazuju ideje o materinstvu. U radu se, pored prikazivanja istorijskog razvoja ideja o ženi i majci, analizira i dojenje kao kompleksni antropološki fenomen oko kojeg se konstruišu predstave o telesnosti, seksualnosti, rodnim ulogama i identitetima, kao i sociokulturna organizacija prostora i odnosa.

Ključne reči: žena, materinstvo, feminizam, medicina, dojenje, iskustvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2014, no. 12 (23), pp. 37-50