Tranziciona legenda o dobitnicima

Ivan Kovačević

Apstrakt: Legende o iznenadnom bogatstvu u vremenu tranzicije doživljavaju nove transformacije realizujući se kroz nove oblike. Nove forme se vezuju za nove oblike igara na sreću koje se odigravaju u kladionicama. Legende opisuju ''dramatične'' okolnosti koje prethode velikom dobitku i načine trošenja tog dobitka koji se svode na akceptiranje tranzicionih ekonomskih principa.

Ključne reči: legende, tranzicija, Srbija, bogatstvo, preduzetništvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (2), pp. 11-26