Antropologija muzike: od folka do roka

Ivan Kovačević Marija Ristivojević

Apstrakt: Antropološka proučavanja muzike svoj fokus stavljaju na značenja koja muzika u specifičnom sociokulturnom kontekstu proizvodi. Preferencija određene vrste muzike usko je povezana sa sklonošću ka određenim kulturnim vrednostima, te tako muzika predstavlja važan faktor identifikacije u svakodnevnom životu. U srpskoj etnologiji i antropologiji muzika se dugo posmatrala kao deo srpske tradicijske kulture, te je i interesovanje istraživača išlo u pravcu „tradicionalne muzike”. Osamdesetih godina počinju da se javljaju prvi radovi koji analiziraju i muziku koja izlazi iz tradicionalnih okvira (npr. novokomponovana narodna muzika), a ta tendencija se pojačala u poslednjih deset godina.

Ključne reči: muzika, kultura, identiteti, značenja, antropologija muzike, etnomuzikologija, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (4), pp. 1067-1083