Crvena zora - finalna epizoda hladnog rata

Ivan Kovačević Vladimir Ribić

Apstrakt: U periodu obnavljanja hladnog rata, posle 1980. godine, pojavljuju se filmovi koji napuštaju ideju detanta i predstavljaju odgovor na sovjetsku ekspanziju u svetu, koja se odigravala pod okriljem umanjene vojne konfrontacije. Sigurno da filmska reakcija na stvarno širenje komunizma nije adekvatan odgovor, ali je deo šireg prekomponovanja američke politike prema Sovjetskom Savezu, koja se ogledala u jačanju odbrane kroz Stratešku odbrambenu inicijativu (SDI), energičnu intervenciju na Grenadi, pomaganje antikomunističkih pokreta u svetu itd. Nasuprot delu američke političke scene, koji je i u najvišim državnim telima sputavao pokušaje da se spreči širenje komunizma u svetu, delovanje kroz popularnu kulturu, tj. film, stvaralo je novu klimu u kojoj je pripreman višestruki prirtisak na socijalistički lager. Film Crvena zora se može smatrati delom reakcije američke politike na partikularno shvatanje detanta kao štita za vojno i političko širenje SSSR-a u Africi i drugim delovima sveta. Taj pritisak je tokom 80-ih godina 20. veka pojačao inherente slabosti sovjetskog društva koje se, posle kratkotrajne faze neuspešne transformacije, raspalo na početku poslednje decenije dvadesetog veka.

Ključne reči: film, Crvena zora, Red Dawn, hladni rat, sovjetska invazija, gerila, pad komunizma

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (4), pp. 901-913