Dva tela, ili jedno? Ponovno promišljanje antropološke ideje o dihotomizaciji kao osnovnom mehanizmu kulturne misli o telu

Bojan Žikić

Apstrakt: U savremenoj antropologiji preovlađuju dve osnovne ideje o načinima na koje se kulturno promišlja ljudsko telo: dualizam i monizam. Prva ideja vezuje se za zapadna društva, a druga za tradicijske zajednice, koje su najučestaliji referentni okvir antropoloških istraživanja, od nastanka discipline do danas. Treća, manje zastupljena ideja sugeriše da nema suštinske razlike između tih različitih tipova društva, da svi ljudi razmišljaju o telu kao dualisti, u suštini. Ideja ovog teksta jeste da postavi osnovu za istraživanja koja bi mogla da pokažu da, istina, nema suštinske razlike između toga kako ljudi razmišljaju o telu i njegovim kulturnim aspektima u različitim društvima, ali da to nije zato što „smo svi dualisti“, već zato što dualističko ili monističko kulturno viđenje tela jeste kontekstualno, a da se na oba može naići u društvima i kulturama koje označavamo terminima „savremeno/a“ ili „zapadno/a“.

Ključne reči: telo, kulturna misao, kartezijanska misao u antropologiji

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (4), pp. 849-878