Telo u japanskoj animaciji

Bojan Žikić

Apstrakt: Predstavljanje tela u japanskoj animaciji, pre svega u crtanim filmovima, razmatra se u smislu konotiranja određenog kulturnog identiteta, pre svega rodnog. Analiziraju se karakteristični likovi i situacije u deset crtanih serija i dugometražnih crtanih filmova, da bi se predstavila dva osnovna vida operisanja identitetom: fiksiranje i transgresija.

Ključne reči: telo, Japan, animacija, identitet, rod, feminitet, maskulinitet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2007, no. 4 (4), pp. 82-98