TРАГОМ ЈЕДНОГ МЕЛОДИЈСКОГ ОБРАСЦА

Zlata Marjanović

Apstrakt: Тема овог рада је једна мелодија пореклом из средњоевропске грађанске традиције. Путем културних утицаја, она се у 19. веку проширила на подручје насељено јужним Словенима (Словенија, Хрватска, Србија и Црна Гора). Ту добија „улогу“ мелодијског обрасца, на основу којег су испевани многи текстови различитог жанра.

Ključne reči: мелодијски образац, музичка традиција, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 227-250