ЦУНАМИ, КАТРИНА И ФУКУШИМА. КУЛТУРА СТРАХА И САВРЕМЕНИ END TIMES НАРАТИВИ У НАУЧНО-ПОПУЛАРНИМ СЕРИЈАМА

Milan Tomasevic

Apstrakt: Рад описује савремену културу страха као израз „кризе смисла“ Запада након пада Берлинског зида, модерне end times наративе одређује као трансформацију традиционалних апокалиптичних мотива, а савремене научно-популарне серијале представља као њихов израз у популарној култури. Први део рада посвећен је представљању, анализи и разумевању културе страха и настојању да се схвате механизми њеног функционисања. С друге стране, поред контекстуализације одабраних серијала, други део рада нуди њихове конвенције, одређење формуле, као и класификацију којој је основни циљ покретање размишљања о употреби страха у креирању савремених глобалних агенди и задатака за нови миленијум.

Ključne reči: End times наративи, апокалиптична књижевност, култура страха, секуларна есхатологија, научно-популарни програм, „проклети Други“, Непријатељ, Пројекат, Циљ

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 117-147