„A ZBORIŠ NAŠINSKI?“ – O UPOTREBI GORANSKOG GOVORA U BEOGRADU

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Apstrakt: „Našinski“ ili goranski govor predstavlja jedno od obeležja goranske etničke zajednice. U pitanju je rubni govor u kojem dominira zapadnomakedonski dijalekatski tip. U radu nastojim da, sa etnološkog i antropološkog stajališta, analiziram komunikacijsku funkciju goranskog govora u sredini u kojoj goranski nije u širokoj upotrebi (Beograd). Na obim i intenzitet njegove upotrebe utiču različiti faktori, što je uostalom slučaj i sa drugim jezicima i dijalekatskim varijеtetima. U tom kontekstu, problematizujem pitanje uticaja pojedinih objektivnih i subjektivnih faktora na upotrebu goranskog govora u privatnoj i javnoj sferi komunikacije. Ujedno, nastojim da ukažem na razloge javljanja jezičke mimikrije kod pripadnika goranske etničke zajednice u Beogradu.

Ključne reči: Goranci/Gorani, goranski govor/našinski, privatna i javna sfera komunikacije, jezička mimikrija, Beograd

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 101-116