ВРЕМЕ ПРИКРИВАЊА: ИДЕНТИТЕТСКА СТРАТЕГИЈА СВЕСНОГ ТРАЈНОГ ОДБАЦИВАЊА И/ИЛИ ПРИВРЕМЕНОГ ПРИКРИВАЊА ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА НЕМАЦА У БАНАТУ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Aleksandar Krel

Apstrakt: У овом раду бавим се контекстуализацијом идентитетске стратегије свесног трајног одбацивања и/или привременог прикривања етничког идентитета Немаца у Банату, у другој половини 20. века. Као што је то био случај са њиховим сународницима у Југославији, Немци у Банату су се због сложених историјских и политичких околности, половином прошлог века определили за етничку мимикрију. До напуштања ове идентитетске стратегије дошло је тек после распада СФРЈ, када су се одлучили за излазак на јавну сцену и за поновно конституисање немачке националне мањине на том простору. У овом раду, на основу емпиријске грађе прикупљене у разговору са члановима локалних немачких удружења у Банату, разматрам узроке који су претходили њеном настанку, последице које су њеном применом изазване и разлозлоге за супституцију наведених идентитетских стратегија.

Ključne reči: Немци, национална мањина, Банат, Војводина, идентитетске стратегије.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 89-100