BELEŽENJE I SNIMANJE PRILIKOM POSMATRANJA DRUŠTVENIH POJAVA

Vladimir Ilić

Apstrakt: Beleženje i snimanje tokom opservacije istovremeno predstavljaju sastavni deo prikupljanja podataka i prvi korak ka njihovoj analizi. U prvom delu članka ukazuje se na vezu između teorijskog usmeravanja posmatranja u društvenim naukama i stvaranja pisanih beležaka ili snimaka. Takođe se pokazuje kako beleženje može da doprinese većoj objektivnosti prikupljene građe, pošto omogućuje njenu intersubjektivnu proverljivost. Drugi odeljak članka bavi se protokolom posmatranja, ukazujući na razlike između protokola korišćenog pri „čistom posmatranju“ (najčešće, ali ne nužno, u psihologiji) i protokola koji se koristi u sociologiji i antropologiji, pri primeni učesničkih oblika posmatranja. U trećem odeljku razmatraju se vrste beležaka: terenski dnevnik, mental notes, fieldnotes, jottings, skratch notes, i njihove osobine. Mogućnosti i ograničenja audio i vizuelnog snimanja pri primeni metoda posmatranja predmet su narednog odeljka. U zaključnom odeljku se pitanje beleženja i snimanja prilikom posmatranja društvenih pojava situira u širi kontekst teorije naučnog obaveštenja. Prema autorovom mišljenju, u metodološkom pogledu, methodological notes i analytic(al) notes spadaju u kasnije faze stvaranja iskustvene evidencije dobijene posmatranjem.

Ključne reči: metod posmatranja, beleženje, protokol posmatranja, dnevnik posmatrača, fieldnotes

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 71-87