NEISKORIŠĆENI NOVAC BLISKOG ROĐAKA KAO POVOD ZA PROUČAVANJE CRNOG VALUTNO-DEVIZNOG TRŽIŠTA U SRBIJI TOKOM DRUGOG SVETSKOG RATA

Saša Nedeljković

Apstrakt: Pokušavajući da razumem postupak mog pretka od pre oko sedamdeset godina, pristupio sam proučavanju finansijskog ponašanja stanovnika Srbije tokom Drugog svetskog rata. Nužan korak u tom smislu bilo je proučavanje crnog valutno-deviznog tržišta. Podaci o njemu, osim opštih informacija koje se mogu naći u malobrojnoj literaturi, moraju se tražiti u Arhivu Narodne banke Srbije. Suočavajući se sa različitim metodološkim izazovima, i kombinujući istoriografski i antropološki pristup, kvantitativne i kvalitativne analize, uspeo sam da rekonstruišem obrasce finansijskog ponašanja koji su doveli do postupka koji sam želeo da razumem. Obrada arhivske građe vršena je uz pomoć statističke, semiološke i diskurzivne analize.

Ključne reči: Crno tržište, valute, devize, Srbija, II svetski rat, Srpska narodna banka

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 9-52