Muzejski kurs i arheologija tokom II svetskog rata u Beogradu

Aleksandar Bandović

Apstrakt: Muzejski kurs ili tečaj u Muzeju kneza Pavla trajao je u periodu između 1942. i 1944. godine. Inicijator kursa bio je Miodrag Grbić, kustos Muzeja kneza Pavla. Vrlo je indikativno da je čitava posleratna generacija arheologa, istoričara umetnosti ili arhitekata, ponikla na predavanjima Miodraga Grbića, Đorđa Mano Zisija, Milana Kašanina ili Ivana Zdravkovića. Dugoročno, u kontekstu arheologije, muzejski kurs će se pokazati kao „prekretnica”, mesto koje je postalo svojevrstan paralelni univerzitet tokom okupacije. Ipak, kurs se ne može sagledati izolovano od ostalih događaja u Beogradu tokom Drugog svetskog rata. Nemačka uprava u Beogradu, uspostavila je nove institucije koje su bile zadužene za čuvanje kulturne baštine u okupiranoj Srbiji – Kunst und Denkmalschutz, odeljenje kojim je upravljao baron Johan fon Rajsvic (Johann von Reiswitz). Takođe, na području Srbije i Beograda aktivna je i Himlerova organizacija Anenerbe. Kao deo Anenerbeovih istraživanja sprovedena su iskopavanja na Kalemegdanu, koja je vodio saradnik Anenerbea, tadašnji direktor muzeja u Berlinu, Vilhelm Unfercagt (Wilhelm Unverzagt). Simbolično, ovim iskopavanjima Unfercagt je legitimizovao nemačko prisustvo u okupiranom Beogradu. Na drugoj strani, iskopavanja su postala i jedan od toposa u ideologiji kolaboracionizma. Polaznici muzejskog kursa su praktičnu nastavu sticali upravo na ovim iskopavanjima.

Ključne reči: istorija arheologije, muzejski kurs, Muzej kneza Pavla, arheologija pod okupacijom, Anenerbe, Miodrag Grbić

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (3), pp. 625-645