Putovanje kao potraga za identitetom u romanima Ž. M. G. le Klezioa i B. Vongara: "Pustinja" i "Valg"

Jelena Arsenijević Mitrić

Apstrakt: Romani "Valg" i "Pustinja" u sebi čuvaju motiv potrage za identitetom, narušenim skladom i duhovnim zaceljenjem, kao i težnju za uklapanjem individualnog u arhetipsko nasleđe. U osnovi ovih priča jeste putovanje u cilju potrage za duhovnom obnovom. Vongar i Le Klezio prate proces odrastanja i individuacije svojih junakinja, koje nastoje da održe vezu sa svojim prvobitnim bićem i samim tim nepatvorenu vezu sa svetom koji ih okružuje, uspevajući da se na taj način otmu otuđenju. O individuacionom procesu i arhetipu inicijacije u radu se govori na osnovu istraživanja Jolande Jakobi, Mirče Elijadea, Mari-Luiz fon Franc i Džozefa Kembela. Kroz priče o nedaćama koje su doživele njihove junakinje, autori istovremeno pišu i o progonu naroda kojima one pripadaju. Kolonizatori, u oba romana, nastoje da ukinu nomadski duh i specifičnu povezanost naroda sa tlom, karakterističnu kako za berberska plemena iz severne Afrike, tako i za Aboridžine Australije. Zapadni svet je u vizijama ova dva pisca prikazan kao suštinski nasilan i destruktivan. Isključivost racionalizma i pragmatizma vodi u opasno zastranjivanje i razvijanje kulture dominacije, zasnovane na fizičkom, intelektualnom i duhovnom potčinjavanju drugih kultura.

Ključne reči: B. Vongar, Ž. M. G. le Klezio, arhetip inicijacije, individuacioni proces, Aboridžini, Berberi, kolonijalizam

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (2), pp. 483-511