Doprinos antropološkog strukturalizma razvoju pojma „kulturni identitet“ kao predmeta savremenih antropoloških istraživanja

Bojan Žikić

Apstrakt: Pojam „kulturni identitet“, kao predmet antropološkog razmataranja danas – u smislu njegove dinamične i relacione karakterizacije, a pre svega kao sredstvo za označavanje ljudskih grupa i istovremeno za izražavanje onoga što njihovi pripadnici smatraju svojim kontekstualnim svojstvima – počiva na procesu kulturne identifikacije, koja je proizvod postupaka deljenja, razgraničavanja i razvrstavanja, kao kulturno kognitivnih operacija proisteklih iz doživljavanja okružujuće stvarnosti. Inicijalno antropološko zanimanje za ove postupke pronalazimo u antropološkom strukturalizmu i njegovoj intenciji traganja za logičkim pravilima koja stoje iza načina na koji uređujemo naš svet i simbolima kojima izražavamo to. Posmatranje identifikacije kao pokušaja uspostavljanja logičkih veza između onoga što se označava i onoga što se time označava, kao i razmatranje razloga zbog kojih neki kvalitet biva označen u tom smislu uopšte, ima uporište u načinu na koji su strukturalni antropolozi objašnjavali uspostavljanje simboličkih veza između različitih ljudskih grupa, odnosno smisao oznaka koe se koriste u tu svrhu.

Ključne reči: kulturni identitet, strukturalna antropologija, kulturni simbol, kulturna komunikacija, označavanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (2), pp. 271-287