Виле као контрамодел препоручивог понашања у патријархалној заједници

Danijel Sinani

Apstrakt: Рад се бави веровањима у митска бића, у народу најпознатијим под именом виле. На основу ''теорије'' о аберантном појединцу, у раду се на основу дистинкција овострано/онострано и аберантно/нормално у веровањима везаним за појављивање вила, као једну од манифестација привиђења, препознају елементи који формирју контраобразац понашања у односу на оно које патријархална заједница у својим оквирима прописује и намеће особама женског пола.

Ključne reči: вила, овострано/онострано, аберантност, контрамодел

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2007, no. 3 (3), pp. 97-109