RITUALISED (DIS)ORDER: STREET CARNIVALS, TRANSGRESSION AND EXCESSES IN NIGERIA

Rashidi Akanji Okunola Adediran Daniel Ikuomola Adeshina Francis Akindutire

Apstrakt: Karnevali su godišnji običaji koii se javljaju u mnogim kulturama. Postoji niz studija koje se tiču namernih ekonomskih i zabavnih komponenti karnevala koje, međutim, zanemariju nenamerne socijalne, moralne i bihevioralne posledice koje karnevali imaju po društvo. Ova studija istražuje društvene poroke koji su u određenim krajevima povezani sa karnevalom. Glavni narativi pokazali su da golotinja, seks, kockanje, fanatizam, huliganizam i upotreba alkohola i droge predstavljaju najveće izazove sa kojima se suočavaju ulični karnevali u Lagosu. Takođe je primećeno da je koncentracija omladine oko centara za gledanje fudbala (FVCs) doprinela visokom stepenu nasilja tokom karnevala. Slično, uticaj globalizacije i akulturacije stranih ideja i ponašanja u ulične karnevale je opisan kao negativan po omladinu i adolescente. Podaci za studiju su prikupljeni kroz opservaciju i dubinske intervjue sa stanovnicima i organizatorima uličnih karnevala u Lagosu u Nigeriji.

Ključne reči: karnevali, globalizacija, posledice po ponašanje, nasilje, akulturacija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 129-146