ARCHITECTURE AT SAN BARTOLO, EL PETEN, GUATEMALA: OBJECT AND SUBJECT

Sanja Savkić

Apstrakt: Одређени архитектонски обрасци античких Маја имали су више значења и симболичке функције. Они су дизајнирани не само као статични споменици како би показали моћ својих покровитеља, већ као места за обављање трансцендентних догађаја који су повезвали владаре са њиховим конституентима – прецима и боговима. Штавише, кад су ритуално активирани, они могу стећи егзистенцијални статус, опскрбљујући објекат агентивношћу, значењем и сопственим становиштем, укидајући на тај начин дихотомију субјекат-објекат, што је у складу са магично-митским веровањем њихових твораца. У Сан Бартолу, локалитету који се налази у североисточном делу гватемалске државе Ел Петен, око 100. године п.н.е. постојао је архитектонски комплекс који је отелотворавао неке идеје које су Маје имале о свету, космогонији и улози људских бића.

Ključne reči: Сан Бартоло, мајанска архитектура, егзистенцијални статус слика, комплекс планина-пећина, четворокраки мотив.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 79-95