МИТОЛОГИЗАЦИЈА ЖИВОТА САТЈА САИ БАБЕ

Marijana Dučak

Apstrakt: Сатја Саи Баба је глобални гуру из јужне Индије којег следбеници сматрају аватаром, инкарнацијом највише божанске Свести нашег доба. Услед веровања да је Сатја Саи Баба Бог у људском облику, следбеници му приписују специфичне божанске карактеристике попут свезнања, свемоћи и свеприсутности. Уједно, Сатја Саи Баба је, 1960. Године, основао Сатја Саи организацију у Путапартију, у јужној Индији, која се касније проширила и почела развијати и на територији Србије крајем 1980-их година. Сатја Саи Бабин митологизован живот има значајну улогу у ефикасном ширењу покрета, те креирању света Саи поклоника. Анализирајући есенцијалне елементе митологизоване биографије, указаће се на постојање значајне повезаности одлика Саи Бабе са животима других религијских фигура – одлика које имају изузетан утицај при ширењу вере Саи Бабе као божанске инкарнације. Уједно, применом структуралне анализе, установиће се неопходност митологизације гуруовог живота за рађање и опстанак саи-бабизма, како у свету, тако и у Србији. Есенцијални догађаји и карактеристике митологизованог живота Сатја Саи Бабе утврђени су на основу теренских истраживања, односно испитивањем Саи следбеника у Србији током 2011. и 2012. године.

Ključne reči: Сатја Саи Баба, Сатја Саи организација, алтернативна религијска заједница, митологизација, Саи поклоници у Србији.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 59-78