“САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА”: ИДЕОЛОШКО СТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СЕЋАЊА

Vesna Karin

Apstrakt: Игра и музика чине недељив феномен људског изражавања које обједињујемо под једним именом – плес. Извођење плесова Србa из Црне Горе, Херцеговине, Босанске Крајине, Далматинске Загоре, Лике, Кордуна и Баније (у даљем тексту Динарци) досељени у Војводину у 20. веку одвија се у новом контексту, у новим ситуацијама. То је довело до аналитичког сагледавања плеса у новом географском контекстуалном оквиру – Војводини, односно у оквиру одређених прилика за плес попут фестивала, концерата, свадбе и сл. Анализирањем опозиције сећање-заборављање Гордана Ђерић је дошла до закључка да је колективна интима током разградње бивше Југославије с временом постајала манифестна, јавна и да најчешће уопште није реч о несмотреном или случајном одавању појединачних националних интимности, него о промишљеној редукцији, медијском филтрирању, промовисању и употреби појединих општих места узајамне квалификације, грађених на супротности у односу на Друге или на наводној угрожености или одбрани од Других (Đerić 2008, 10-11). Циљ рада је да покаже зашто је и на који начин колективна интима Динараца прешла у манифестну, јавну, путем плесне праксе и одређених појединаца.

Ključne reči: сећање, заборављање, плесна пракса, Динарци, Војводина, Лотман, Нахачевски.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 49-58