ЛЕГИТИМАЦИЈСКА ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ СРПСКЕ ОПОЗИЦИЈЕ У 1990. ГОДИНИ

Vladimir Ribić

Apstrakt: Политичка мобилизација се састоји од акција и њихових легитимација, насталих на акционој и легитимацијској основи. Акциона основа проистиче из базичне структуре политичког поретка, под којом се подразумевају принципи политичког организовања и деловања. Легитимацијска основа свој извор има у базичним политичким вредностима, односно у идејама које легитимишу политички поредак. У овом раду ћу анализирати легитимацијску основу политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години.

Ključne reči: политичка мобилизација, легитимацијска основа, српска опозиција, 1990. година

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 9-32