LAŽNE DILEME SRPSKIH DRUŠTVENOHUMANISTIČKIH NAUKA

Ivan Kovačević

Apstrakt: U lažne dileme i mitove koji se, kao obaveza i propis, nameću društveno humanističkim naukama u Srbiji uvrštene su dilema vidljivost-nevidljivost u časopisima sa tzv. ISI liste, postojanje jedinstvenog svetskog centra za sve nauke i imperativ formi međunarodne naučne saradnje. Prateći zakone i podzakonska akta koja regulišu naučnoistraživačku delatnost i visoko obrazovanje, pokazuje se besmislenost pojedinih zahteva koji se postavljaju pred istraživače u institutima i nastavnike na univerzitetima. Posebno se apostrofira besmisao provincijalne idolatrije prema tzv. ISI listi koja nije reprezentativna za evropske društvene i humanističke nauke, a i u prirodnim i tehničkim naukama sadrži dokazane prevarantske časopise. Umesto ispraznih rituala skupih međunarodnih skupova autor se zalaže za maksimalno obezbeđivanje protoka informacija kroz slobodni pristup znanju ili plaćanje određenih troškova kompanijama koje ta znanja distribuiraju.

Ključne reči: društveno-humanističke nauke, Srbija, evaluacija nauke, citatne liste, vidljivost, međunarodna naučna saradnja, mitologija evaluacije, ERIH lista.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 163-175