FILM KAO IZVOR ZNANJA: PRIMER PROIZVODNJE STRAHA OD TERORISTA U FILMOVIMA OPSADA I PREDAJA

Vladimira Ilić

Apstrakt: U više od protekle tri decenije, u SAD je primetan strah od terorizma koji je intenziviran nakon događaja koji su se desili 11. septembra 2001. godine. Kroz dva filmska primera – Opsada i Predaja – snimljena pre i posle 9/11, biće razmotren problem konstruisanja opasnosti od muslimana, čime biva konstruisan i strah od njih. Glavno pitanje na koje se ovim istraživanjem nastoji odgovoriti jeste to kako se konstruiše strah od Drugog, odnosno koji su neophodni uslovi da bi se neka grupa percipirala kao opasna za jedno društvo i postala predmet njenog straha. Da bi neki (problematizovani) fenomen dobio šire razmere, da bi se mogao okarakterisati kao društveni ili politički problem, neophodno je da članovi date grupe ili društva dele (načelno) ista znanja o njegovom značenju, što komercijalni film omogućava. Filmsko kreiranje gledaočevog iskustva straha predstavlja jedan od (značajnih) mehanizama oblikovanja i održavanja straha u stvarnom životu.

Ključne reči: strah, muslimani, terorizam, SAD, komercijalni film

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (3), pp. 143-162